Anunț mediu

ORAS INEU reprezentat de CALIN ILIE ABRUDAN titular al proiectului REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON IN ZONA URBANA INEU prin realizarea unor lucrari edilitare de infrastructura si suprastrucura in vederea amenajarii unor piste pentru ciclisti in oras INEU intravilan §i extravilan jud. Arad anunta publicul interesat asupra deciziei luata in cadrul sedintei etapei de incadrare in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mentionat mai sus. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Arad, Splaiu Muresului, F.N de luni pana vineri, intre orele 08-16 precum si la urmatoarea adresa
de internet: www.apmar.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta
comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5* zile de la data publicarii anuntului.