Anunț concurs (nr. 22004/18.9.2015)

Anunț pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului de consilier I superior la Compartimentul Administratie Publica si Arhiva – 1 post.
Concursul se organizează la sediul Primăriei Oraşului Ineu în data de 10 Noiembrie 2015 proba scrisă şi în data de 12 Noiembrie 2015 interviul.

Click pentru a descarca anunțul.