Anunț concurs (nr. 20985/3.9.2015 )

Anunț pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului:

  1. Consilier debutant la Serviciul Achizitii, Investitii si Proiecte cu Finantare Internationala – 1 post.
  2. Consilier debutant la Compartimentul Agricol, Fond Funciar si Pajisti – 1 post.
  3. Consilier debutant la Compartimentul Inspectii Fiscale, Urmarire Debite – 1 post.

Click pentru a descarca anunțul.