Anunț concurs (nr. 15051/15.6.2015)

Anunț pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului :

  1. Consilier I asistent la Compartimentul Inspectii Fiscale, Urmarire Debite – 1
    post;
  2. Consilier I debutant la Compartimentul Agricol, Fond Funciar si Pajisti – 1
    post.

Click pentru a descarca anunțul.