Anunţ „Centru de informare si promovare turistica a zonei Ineu”

Orașul Ineu a semnat un contract de finanțare nerambursabilă cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ce are ca obiect înființarea unui centru de informare și promovare turistică a zonei Ineului. Datele investiției sunt:

Denumire proiect: “Înființare centru de informare și promovare turistică a zonei Ineu”

Număr de referință: cod SMIS 48515

Program: Programul Operaţional Regional 2007 – 2013

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Beneficiar: Unitatea administrativ-teritorială Ineu

Organism intermediar: Autoritatea Națională pentru Turism

Valoarea totală a proiectului: 624.866,68 lei

Valoarea finanțării nerambursabile: 464.555,36 lei.

Locul implementării proiectului: Calea Traian nr. 9, Ineu.