PUZ Ineu Penny Market

Memoriul General, Regulamentul si Plansele anexe pentru Planul Urbanistic Zonal pentru zona unde se va construii Penny Market in Ineu. PUZ Ineu volumul 1 – Memoriu general PUZ Ineu volumul 2 – Regulament Incadrare in localitate Situatia existenta – zonificare Reglementari urbanistice – zonificare Reglementari retele edilitare Proprietate asupra terenurilor