Anunț concurs (nr. 15051/15.6.2015)

Anunț pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului : Consilier I asistent la Compartimentul Inspectii Fiscale, Urmarire Debite – 1 post; Consilier I debutant la Compartimentul Agricol, Fond Funciar si Pajisti – 1 post. Click pentru a descarca anunțul.