Atribuţii Consiliului Local

LEGE nr.215 din 23 aprilie 2001 – Legea administraţiei publice locale SECŢUNEA a 2-a Atribuţiile consiliului local Art. 38. – (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice, locale sau centrale. (2) Consiliul localContinuă lectura

Anunț nr. 13.002/16.07.2013

Consiliul Local al Orasului Ineu, cu sediul in orasul Ineu, str. Calea Republicii, nr. 5, judetul Arad prin COMISIA PENTRU SELECTAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL INEU in cadrul Consiliului de administraţie al Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic Zarandul” R.A. organizeaza selecţia dosarelor in vederea desemnării unui reprezentantinConsiliul de administraţie al Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic Zarandul”Continuă lectura