Ianuarie

HOTĂRÂREA  NR. 1–  privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  16.01.2012 HOTĂRÂREA  NR. 2– privind aprobarea procesului verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  29.12.2011 HOTĂRÂREA  NR. 3– privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Orașului Ineu HOTĂRÂREA  NR. 4–  privind modificarea  Hotararii ConsiliuluiContinuă lectura

Februarie

HOTĂRÂREA  NR. 13 – privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei  ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  11.02.2011; HOTĂRÂREA  NR. 14– privind aprobarea procesului verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  31.01.2011; HOTĂRÂREA  NR. 15– privind  modul de valorificare pe destinaţii a volumului de masă lemnoasă preconizat  a seContinuă lectura

Martie

HOTĂRÂREA  NR. 30– privind aprobarea suplimentării ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ineu din 17.03.2011, din Dispoziţia de convocare nr.264/11.03.2011; HOTĂRÂREA  NR. 31– privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  17.03.2011 ; HOTĂRÂREA  NR. 32– privind aprobarea procesului verbal al şedinţei  extraordinareContinuă lectura

Aprilie

HOTĂRÂREA  NR. 38– privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  11.04.2011; HOTĂRÂREA  NR. 39-privind aprobarea procesului verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din 17.03.2011; HOTĂRÂREA  NR. 40– privind darea în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a unor drumuri şi sectoare de drumuriContinuă lectura