Primaria Orasului Ineu

Telefon contact: 0257-511-550

E-mail: primaria@primariaineu.ro

Hotărârea 196 din 21.12.2017 – impozite şi taxe 2018

Hotărârea 197 din 23.12.2016 privind stabilirea impozitelor si texelor locale pentru anul 2017.

Click aici pentru a descărca Hotărârea 196 din 21.12.2018.

Hotărâri ședință 23.12.2016

Hotărârile numerele 193 – 196 adoptate în ședința Consiliului Local Ineu din data de 23.12.2016.
Click pentru a vizualiza hotărârile.

Hotărârile numerele 197 – 204 adoptate în ședința Consiliului Local Ineu din data de 23.12.2016.
Click pentru a vizualiza hotărârile.

Hotărârea 197 din 23.12.2016 – impozite şi taxe 2017

Hotărârea 197 din 23.12.2016 privind stabilirea impozitelor si texelor locale pentru anul 2017.

Click aici pentru a descărca Hotărârea 197 din 23.12.2016.

Hotărâri ședință 8.12.2016

Hotărârile numerele 189 – 192 adoptate în ședința Consiliului Local Ineu din data de 8.12.2016.
Click pentru a vizualiza hotărârile.

Hotărâri ședință 29.11.2016

Hotărârile numerele 175 – 188 adoptate în ședința Consiliului Local Ineu din data de 29.11.2016.
Click pentru a vizualiza hotărârile.

Hotărâri ședință 22.11.2016

Hotărârile numerele 170 – 174 adoptate în ședința Consiliului Local Ineu din data de 22.11.2016.
Click pentru a vizualiza hotărârile.

Hotărâri ședință 31.10.2016

Hotărârile numerele 152 – 163 adoptate în ședința Consiliului Local Ineu din data de 31.10.2016.
Click pentru a vizualiza hotărârile.

Hotărârile numerele 164 – 169 adoptate în ședința Consiliului Local Ineu din data de 31.10.2016.
Click pentru a vizualiza hotărârile.

Hotărâri ședință 21.10.2016

Hotărârile numerele 148 – 151 adoptate în ședința Consiliului Local Ineu din data de 21.10.2016.
Click pentru a vizualiza hotărârile.

Hotărâri ședință 30.9.2016

Hotărârile numerele 137 – 147 adoptate în ședința Consiliului Local Ineu din data de 30.9.2016.
Click pentru a vizualiza hotărârile.

Hotărâri ședință 14.9.2016

Hotărârile numerele 129 – 136 adoptate în ședința Consiliului Local Ineu din data de 14.9.2016.
Click pentru a vizualiza hotărârile.

Hotărâri ședință 6.9.2016

Hotărârile numerele 126 – 128 adoptate în ședința Consiliului Local Ineu din data de 6.9.2016.
Click pentru a vizualiza hotărârile.

Hotărâri ședință 24.8.2016

Hotărârile numerele 117 – 125 adoptate în ședința Consiliului Local Ineu din data de 24.8.2016.
Click pentru a vizualiza hotărârile.

Hotărâri ședință 13.7.2016

Hotărârile numerele 97 – 99 adoptate în ședința Consiliului Local Ineu din data de 13.7.2016.
Click pentru a vizualiza hotărârile.

Hotărârea numărul 100 adoptată în ședința Consiliului Local Ineu din data de 13.7.2016.
Click pentru a vizualiza hotărârea.

Hotărârile numerele 101 – 103 adoptate în ședința Consiliului Local Ineu din data de 13.7.2016.
Click pentru a vizualiza hotărârile.

Hotărârile numerele 104 – 116 adoptate în ședința Consiliului Local Ineu din data de 13.7.2016.
Click pentru a vizualiza hotărârile.

Hotărâri ședință 24.6.2016

Hotărârile numerele 87 – 92 adoptate în ședința Consiliului Local Ineu din data de 24.6.2016.
Click pentru a vizualiza hotărârile.

Hotărârile numerele 93 – 96 adoptate în ședința Consiliului Local Ineu din data de 24.6.2016.
Click pentru a vizualiza hotărârile.

Hotărâri ședință 22.6.2016

Hotărârile numerele 1 – 6 adoptate în ședința Consiliului Local Ineu din data de 22.6.2016.
Click pentru a vizualiza hotărârile.

Hotărâri ședință 20.5.2016

Hotărârile numerele 72 – 86 adoptate în ședința Consiliului Local Ineu din data de 20.5.2016.
Click pentru a vizualiza hotărârile.

Hotărâri ședință 28.4.2016

Hotărârile numerele 64 – 71 adoptate în ședința Consiliului Local Ineu din data de 28.4.2016.
Click pentru a vizualiza hotărârile.

Hotărâri ședință 31.3.2016

Hotărârile numerele 46 – 56 adoptate în ședința Consiliului Local Ineu din data de 31.3.2016.
Click pentru a vizualiza hotărârile.

Hotărârile numerele 57 – 63 adoptate în ședința Consiliului Local Ineu din data de 31.3.2016.
Click pentru a vizualiza hotărârile.

Hotărâri ședință 5.2.2016

Hotărârile numerele 29 – 33 adoptate în ședința Consiliului Local Ineu din data de 5.2.2016.
Click pentru a vizualiza hotărârile.

Hotărârile numerele 33 – 45 adoptate în ședința Consiliului Local Ineu din data de 5.2.2016.
Click pentru a vizualiza hotărârile.

Tabel hotarari adoptate in sedinta ordinara 29.1.2016

Tabel hotarari adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local Ineu din 29.1.2016.

Click pentru a descarca.

Proces verbal sedinta ordinara 29.1.2016

Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Ineu din 29.1.2016.

Click pentru a descarca.

Minuta sedinta ordinara 29.1.2016

Minuta sedinta ordinara a Consiliului Local Ineu din 29.1.2016.

Click pentru a descarca.

Ordinea de zi sedinta ordinara 29.1.2016

Ordinea de zi pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Ineu din 29.1.2016.

Click pentru a descarca.

Hotărâri ședință 29.1.2016

Hotărârile numerele 15 – 28 adoptate în ședința Consiliului Local Ineu din data de 29.1.2016.
Click pentru a vizualiza hotărârile.

Anexa 2 la H122 din 6.11.2015

Anexa 2 la Hotărârea 122 din 6.11.2015 care cuprinde actele normative prin care sunt instituite impozitele și taxele locale.

Click pentru a vizualiza documentul.

Anexa 1 la H122 din 6.11.2015

Anexa 1 la Hotărârea 122 din 6.11.2015 care cuprinde valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile pentru anul 2016.
Click pentru a vizualiza documentul.

Hotărârea 122 – impozite şi taxe 2016

Hotărârea 122 din 6.11.2015 privind stabilirea impozitelor si texelor locale pentru anul 2016.

Click aici pentru a descărca Hotărârea 122 din 6.11.2015.

Puteți consulta Anexa 1 și Anexa 2.

Iunie

HOTĂRÂREA NR. 67 din 29.06.2012 privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului local al orasului Ineu din 29.06.2012;

HOTĂRÂREA NR. 68 din 29.06.2012 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Ineu din data de 22.05.2012;

HOTĂRÂREA NR. 69 din 29.06.2012 privind aprobarea procesului verbal al ședinței de constituire a Consiliului local Ineu, din data de 20.06.2012;

HOTĂRÂREA NR. 70 din 29.06.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local Ineu;

HOTĂRÂREA NR.71 din 29.06.2012 privind respingerea Proiectului de hotarare privind aprobarea ajustării preturilor/tarifelor la apa potabila si pentru canalizare –epurare pentru populatie si pentru rest utilizatori la nivelul orasului Ineu;

HOTĂRÂREA NR. 72 din 29.06.2012 privind modul de valorificare pe destinatii a volumului de masa lemnoasa preconizat a se recolta in anul 2012 din suprafata de fond forestier detinuta de Orasul Ineu;

HOTĂRÂREA NR. 73 din 29.06.2012 privind aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale Directorului – şef de ocol al Regiei Publice Locale „OCOLUL SILVIC ZARANDUL” R.A. pentru anul 2012;

HOTĂRÂREA NR. 74 din 29.06.2012 privind aprobarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Orasului Ineu pe anul 2012;

HOTĂRÂREA NR. 75 din 29.06.2012 privind actualizarea Nomenclaturii stradale a Orasului Ineu;

HOTĂRÂREA NR. 76 din 29.06.2012 privind aprobarea desemnarii reprezentantului orasului Ineu in Adunarea generala a actionarilor a operatorului regional S.C. COMPANIA DE APA ARAD S.A. ARAD;

HOTĂRÂREA NR. 77 Din 29.06.2012 Privind modificarea Hotărârii nr. 39 din 30.03.2012  adoptată de către Consiliului Local Ineu– pdf

HOTĂRÂREA NR. 78 Din 29.06.2012 Privind modificarea Hotărârii nr. 40 din 30.03.2012  adoptată de către Consiliului Local Ineu– pdf

HOTĂRÂREA NR.79 Din 29.06.2012 Privinddesemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Orasului Ineu in Consiliul de administratie al Spitalului Orasenesc Ineu și revocarea Hotărârii nr. 98/30.07.2010– pdf

HOTĂRÂREA NR. 80 Din 29.06.2012 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Orasului Ineu in Consiliul etic din cadrul Spitalului Orasenesc Ineu și revocarea Hotărârii nr. 48/18.03.2010– pdf

HOTARAREA NR. 81 Din 29.06.2012 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Ineu şi reprezentanţii autorităţii finanţatoare in Consiliul consultativ al Centrului de Zi de Ingrijire a Copiilor Ineu şi revocarea Hotărârii nr. 61/31.07.2008 – pdf

HOTARAREA NR. 82 Din 29.06.2012 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Ineu in Consiliul consultativ al Unitatii de asistenta medico-sociale Ineu şi revocarea Hotărârii nr. 62/31.07.2008 – pdf

HOTĂRÂREA NR. 83 Din 29.06.2012 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Orasului Ineu in Consiliul de administratie al Grupului Scolar „MIHAI VITEAZUL” Ineu și revocarea  Hotărârii nr. 57/29.04.2011– pdf

HOTĂRÂREA NR. 84 Din 29.06.2012 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Orasului Ineu in Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în cadrul Grupului Scolar „MIHAI VITEAZUL” Ineu și revocarea  Hotărârii nr. 58/29.04.2011– pdf

HOTĂRÂREA NR. 85 Din 29.06.2012 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Orasului Ineu in Consiliul de administratie al Grupului Scolar  „SAVA BRANCOVICI” Ineu și revocarea  Hotărârii nr. 59/29.04.2011– pdf

HOTĂRÂREA NR. 86 Din 29.06.2012 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Ineu in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in cadrul Grupului Scolar „ Sava Brancovici ” Ineuși  revocrea Hotărârii nr. 60/29.04.2011– pdf

HOTĂRÂREA NR. 87 Din 29.06.2012 privind  reorganizarea comisiei de evaluare a ofertelor pentru  vanzarea sau inchirierea prin licitatie publica a bunurilor din proprietatea orasului Ineu şi revocarea Hotarârii nr. 65/31.07.2008– pdf

HOTĂRÂREA NR. 88 Din 29.06.2012 privind reorganizarea comisiei pentru solutionarea contestatiilor referitoare la licitatiile publice organizate pentru vânzarea sau inchirierea bunurilor din proprietatea oraşului Ineu şi revocarea Hotărârii nr. 66/31.07.2008– pdf

HOTARAREA NR. 89 Din 29.06.2012 privind reorganizarea comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea bunurilor din proprietatea Oraşului Ineu şi revocarea Hotărârii nr.67/31.07.2008– pdf

HOTĂRÂREA NR. 90 Din 29.06.2012 privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ al oraşului Ineu şi revocarea Hotărârii nr.68/31.07.2008– pdf

HOTĂRÂREA NR. 91 Din 29.06.2012 privind reorganizarea comisiei pentru întocmirea propunerilor şi a documentaţiilor necesare în vederea atribuirii titlului de “ Cetăţean de Onoare al oraşului Ineu “ şi revocarea Hotărârii nr.70/31.07.2008– pdf

HOTĂRÂRE NR.92 Din 29.06.2012 Privind reconstituirea  Comisiei locale de ordine publică a orașului Ineu și revocarea  Hotărârii nr. 7/31.01.2011– pdf

HOTĂRÂREA NR. 93 Din 29.06.2012 Privind reconstituirea  comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Ineu și revocarea  Hotărârii nr. 48/17.04.2009– pdf

HOTĂRÂREA NR. 94 Din 29.06.2012privind constituirea comisiei pentru organizarea manifestărilordedicate „ZILELOR INEULUI” si alocarea unei sume in acest scop– pdf

HOTĂRÂREA NR. 95 Din 29.06.2012 Privind modificarea PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2012 aprobat prin Hotararea Consiliului Local, nr. 42 din 30.03.2012– pdf

HOTĂRÂREA NR. 96 Din 29.06.2012 Privind înlocuirea anexei 3 la Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de urgență al orașului Ineu, aprobat prin Hotărârea nr. 151/30.11.2005– pdf

HOTARAREA NR. 97 Din 29.06.2012 Privind trecerea din  proprietatea publica in proprietatea privata a orasului Ineu a  terenului  inscris  in  C.F.  nr.300687  a  localitatii  Ineu,  cu  nr.  top.  al  parcelei  T 148 Ps 978/2/1 situat  in extravilanul Orasului Ineu– pdf

HOTARAREA nr. 1 din 20.06.2012 privind constituirea comisiei de validare a alegerii consilierilor locali– pdf

HOTARAREA nr. 2 din 20.06.2012 privind validarea mandatelor consilierilor aleşi– pdf

HOTARAREA nr. 3 din 20.06.2012 privind constituirea legală a Consiliului local al oraşului Ineu – pdf

HOTARAREA nr. 4 din 20.06.2012privind alegerea preşedintelui de şedinţă– pdf

HOTARAREA nr. 5 din 20.06.2012 privind alegerea viceprimarului oraşului Ineu– pdf

HOTARAREA nr. 6 din 20.06.2012 Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ineu Consiliul local al oraşului, întrunit în şedinţa de constituire din data de 20.06.2012.– pdf