Primaria Orasului Ineu

Telefon contact: 0257-511-550

E-mail: primaria@primariaineu.ro

Hotărârea 197 din 23.12.2016 – impozite şi taxe 2017

Hotărârea 197 din 23.12.2016 privind stabilirea impozitelor si texelor locale pentru anul 2017.

Click aici pentru a descărca Hotărârea 197 din 23.12.2016.

Tabel hotarari adoptate in sedinta ordinara 29.1.2016

Tabel hotarari adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local Ineu din 29.1.2016.

Click pentru a descarca.

Proces verbal sedinta ordinara 29.1.2016

Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Ineu din 29.1.2016.

Click pentru a descarca.

Anexa 2 la H122 din 6.11.2015

Anexa 2 la Hotărârea 122 din 6.11.2015 care cuprinde actele normative prin care sunt instituite impozitele și taxele locale.

Click pentru a vizualiza documentul.

Anexa 1 la H122 din 6.11.2015

Anexa 1 la Hotărârea 122 din 6.11.2015 care cuprinde valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile pentru anul 2016.
Click pentru a vizualiza documentul.

Hotărârea 142 – impozite şi taxe 2015

Hotărârea 142 din 19.12.2014 privind stabilirea impozitelor si texelor locale pentru anul 2015.

Click aici pentru a descărca Hotărârea 142 din 19.12.2014.

Hotărârea 172 – impozite şi taxe 2014

Hotărârea 172 din 29.11.2013 privind stabilirea impozitelor si texelor locale pentru anul 2014.

Click aici pentru a descărca Hotărârea 172.

Iunie

HOTĂRÂREA NR. 67 din 29.06.2012 privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului local al orasului Ineu din 29.06.2012;

HOTĂRÂREA NR. 68 din 29.06.2012 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Ineu din data de 22.05.2012;

HOTĂRÂREA NR. 69 din 29.06.2012 privind aprobarea procesului verbal al ședinței de constituire a Consiliului local Ineu, din data de 20.06.2012;

HOTĂRÂREA NR. 70 din 29.06.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local Ineu;

HOTĂRÂREA NR.71 din 29.06.2012 privind respingerea Proiectului de hotarare privind aprobarea ajustării preturilor/tarifelor la apa potabila si pentru canalizare –epurare pentru populatie si pentru rest utilizatori la nivelul orasului Ineu;

HOTĂRÂREA NR. 72 din 29.06.2012 privind modul de valorificare pe destinatii a volumului de masa lemnoasa preconizat a se recolta in anul 2012 din suprafata de fond forestier detinuta de Orasul Ineu;

HOTĂRÂREA NR. 73 din 29.06.2012 privind aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale Directorului – şef de ocol al Regiei Publice Locale „OCOLUL SILVIC ZARANDUL” R.A. pentru anul 2012;

HOTĂRÂREA NR. 74 din 29.06.2012 privind aprobarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Orasului Ineu pe anul 2012;

HOTĂRÂREA NR. 75 din 29.06.2012 privind actualizarea Nomenclaturii stradale a Orasului Ineu;

HOTĂRÂREA NR. 76 din 29.06.2012 privind aprobarea desemnarii reprezentantului orasului Ineu in Adunarea generala a actionarilor a operatorului regional S.C. COMPANIA DE APA ARAD S.A. ARAD;

HOTĂRÂREA NR. 77 Din 29.06.2012 Privind modificarea Hotărârii nr. 39 din 30.03.2012  adoptată de către Consiliului Local Ineu– pdf

HOTĂRÂREA NR. 78 Din 29.06.2012 Privind modificarea Hotărârii nr. 40 din 30.03.2012  adoptată de către Consiliului Local Ineu– pdf

HOTĂRÂREA NR.79 Din 29.06.2012 Privinddesemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Orasului Ineu in Consiliul de administratie al Spitalului Orasenesc Ineu și revocarea Hotărârii nr. 98/30.07.2010– pdf

HOTĂRÂREA NR. 80 Din 29.06.2012 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Orasului Ineu in Consiliul etic din cadrul Spitalului Orasenesc Ineu și revocarea Hotărârii nr. 48/18.03.2010– pdf

HOTARAREA NR. 81 Din 29.06.2012 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Ineu şi reprezentanţii autorităţii finanţatoare in Consiliul consultativ al Centrului de Zi de Ingrijire a Copiilor Ineu şi revocarea Hotărârii nr. 61/31.07.2008 – pdf

HOTARAREA NR. 82 Din 29.06.2012 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Ineu in Consiliul consultativ al Unitatii de asistenta medico-sociale Ineu şi revocarea Hotărârii nr. 62/31.07.2008 – pdf

HOTĂRÂREA NR. 83 Din 29.06.2012 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Orasului Ineu in Consiliul de administratie al Grupului Scolar „MIHAI VITEAZUL” Ineu și revocarea  Hotărârii nr. 57/29.04.2011– pdf

HOTĂRÂREA NR. 84 Din 29.06.2012 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Orasului Ineu in Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în cadrul Grupului Scolar „MIHAI VITEAZUL” Ineu și revocarea  Hotărârii nr. 58/29.04.2011– pdf

HOTĂRÂREA NR. 85 Din 29.06.2012 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Orasului Ineu in Consiliul de administratie al Grupului Scolar  „SAVA BRANCOVICI” Ineu și revocarea  Hotărârii nr. 59/29.04.2011– pdf

HOTĂRÂREA NR. 86 Din 29.06.2012 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Ineu in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in cadrul Grupului Scolar „ Sava Brancovici ” Ineuși  revocrea Hotărârii nr. 60/29.04.2011– pdf

HOTĂRÂREA NR. 87 Din 29.06.2012 privind  reorganizarea comisiei de evaluare a ofertelor pentru  vanzarea sau inchirierea prin licitatie publica a bunurilor din proprietatea orasului Ineu şi revocarea Hotarârii nr. 65/31.07.2008– pdf

HOTĂRÂREA NR. 88 Din 29.06.2012 privind reorganizarea comisiei pentru solutionarea contestatiilor referitoare la licitatiile publice organizate pentru vânzarea sau inchirierea bunurilor din proprietatea oraşului Ineu şi revocarea Hotărârii nr. 66/31.07.2008– pdf

HOTARAREA NR. 89 Din 29.06.2012 privind reorganizarea comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea bunurilor din proprietatea Oraşului Ineu şi revocarea Hotărârii nr.67/31.07.2008– pdf

HOTĂRÂREA NR. 90 Din 29.06.2012 privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ al oraşului Ineu şi revocarea Hotărârii nr.68/31.07.2008– pdf

HOTĂRÂREA NR. 91 Din 29.06.2012 privind reorganizarea comisiei pentru întocmirea propunerilor şi a documentaţiilor necesare în vederea atribuirii titlului de “ Cetăţean de Onoare al oraşului Ineu “ şi revocarea Hotărârii nr.70/31.07.2008– pdf

HOTĂRÂRE NR.92 Din 29.06.2012 Privind reconstituirea  Comisiei locale de ordine publică a orașului Ineu și revocarea  Hotărârii nr. 7/31.01.2011– pdf

HOTĂRÂREA NR. 93 Din 29.06.2012 Privind reconstituirea  comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Ineu și revocarea  Hotărârii nr. 48/17.04.2009– pdf

HOTĂRÂREA NR. 94 Din 29.06.2012privind constituirea comisiei pentru organizarea manifestărilordedicate „ZILELOR INEULUI” si alocarea unei sume in acest scop– pdf

HOTĂRÂREA NR. 95 Din 29.06.2012 Privind modificarea PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2012 aprobat prin Hotararea Consiliului Local, nr. 42 din 30.03.2012– pdf

HOTĂRÂREA NR. 96 Din 29.06.2012 Privind înlocuirea anexei 3 la Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de urgență al orașului Ineu, aprobat prin Hotărârea nr. 151/30.11.2005– pdf

HOTARAREA NR. 97 Din 29.06.2012 Privind trecerea din  proprietatea publica in proprietatea privata a orasului Ineu a  terenului  inscris  in  C.F.  nr.300687  a  localitatii  Ineu,  cu  nr.  top.  al  parcelei  T 148 Ps 978/2/1 situat  in extravilanul Orasului Ineu– pdf

HOTARAREA nr. 1 din 20.06.2012 privind constituirea comisiei de validare a alegerii consilierilor locali– pdf

HOTARAREA nr. 2 din 20.06.2012 privind validarea mandatelor consilierilor aleşi– pdf

HOTARAREA nr. 3 din 20.06.2012 privind constituirea legală a Consiliului local al oraşului Ineu – pdf

HOTARAREA nr. 4 din 20.06.2012privind alegerea preşedintelui de şedinţă– pdf

HOTARAREA nr. 5 din 20.06.2012 privind alegerea viceprimarului oraşului Ineu– pdf

HOTARAREA nr. 6 din 20.06.2012 Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ineu Consiliul local al oraşului, întrunit în şedinţa de constituire din data de 20.06.2012.– pdf

Ianuarie

HOTĂRÂREA  NR. 1–  privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  16.01.2012

HOTĂRÂREA  NR. 2– privind aprobarea procesului verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  29.12.2011

HOTĂRÂREA  NR. 3– privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Orașului Ineu

HOTĂRÂREA  NR. 4–  privind modificarea  Hotararii Consiliului Local Ineu nr. 69 din 30.05.2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale  pentru anul 2012

HOTĂRÂREA  NR. 5– privind aprobarea Programului activităţilor edilitar gospodăreşti pentru anul 2012

HOTĂRÂREA  NR. 6– privind aprobarea  Planului de actiuni si lucrari de interes local  pe anul 2012 in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001

HOTĂRÂREA  NR. 7– privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Ineu în Consiliul de Administrație al Grădiniței cu Program Normal nr. 1 Ineu

HOTĂRÂREA  NR. 8– privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Ineu în Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in cadrul Grădiniței cu Program Normal nr. 1 Ineu

HOTĂRÂREA  NR. 9– privind aprobarea raportului de reevaluare a patrimoniului orașului Ineu

HOTĂRÂREA  NR. 10– privind schimbarea denumirii Grupului Scolar  „MIHAI VITEAZUL” Ineu  şi atribuirea denumirii de Liceul Tehnologic „MIHAI VITEAZUL”  Ineu  începând cu anul şcolar 2012 – 2013

HOTĂRÂREA  NR. 11– privind schimbarea denumirii Grupului Scolar  „SAVA BRANCOVICI” Ineu  şi atribuirea denumirii de Liceul Tehnologic „SAVA BRANCOVICI” Ineu începând cu anul şcolar 2012 – 2013

Februarie

HOTĂRÂREA  NR. 13 – privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei  ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  11.02.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 14– privind aprobarea procesului verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  31.01.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 15– privind  modul de valorificare pe destinaţii a volumului de masă lemnoasă preconizat  a se recolta în anul 2011 din suprafaţa de fond forestier deţinută de Oraşul Ineu;

HOTĂRÂREA  NR. 16– privind darea în folosinţă gratuită a terenului pe care este situat depozitul neconform de deşeuri din oraşul Ineu, pe durata executării lucrărilor de închidere şi ecologizare, către Asociaţia S.C. Confort S.A. şi S.C. Vel Service S.A. în vederea realizării Proiectului „ Sistem de Management integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Arad”  şi executarea lucrărilor menţionate;

HOTĂRÂREA  NR. 17– privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, către Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Lugoj – a  unui teren  de  construcţie în suprafaţă de 1.500 mp în vederea edificării unui locaş de cult parohial greco-catolic;

HOTĂRÂREA  NR. 18– privind aprobarea  Organigramei şi Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Ineu;

HOTĂRÂREA  NR. 19– privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru Unitatea de Asistenţă Medico Socială Ineu;

HOTĂRÂREA  NR. 20– privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru Centrul de Zi de îngrijire a Copiilor Ineu;

HOTĂRÂREA  NR. 21– privind  aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru Clubul Sportiv  Ineu;

HOTĂRÂREA NR. 22 – privind aprobarea Filei de plan de investiţii pe anul 2011- Buget iniţial;

HOTĂRÂREA  NR. 23 – privind aprobarea Bugetului general centralizat de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Oraşului Ineu- Buget iniţial;

HOTĂRÂREA  NR. 24– privind  stabilirea veniturilor potenţiale care se pot obţine din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii conform prevederilor H.G. nr.50 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

HOTĂRÂREA  NR. 25– privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei  extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  23.02.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 26– privind  aprobarea procesului verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din 11.02.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 27– privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „ Reabilitare străzi urbane în Oraşul Ineu”;

HOTĂRÂREA  NR. 28– privind împuternicirea reprezentantului oraşului Ineu, cu mandat special să aprobe pentru anul 2011, în Adunarea Generală a Asociaţiilor din cadrul A.D.I. Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, cuantumul anual al cotizaţiei pentru oraşul Ineu şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei;

HOTĂRÂREA  NR. 29– privind aprobarea participării oraşului Ineu la Programul de stimulare a înnoirii Parcului  auto naţional, în vederea achiziţionării unui autoturism.

Martie

HOTĂRÂREA  NR. 30– privind aprobarea suplimentării ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ineu din 17.03.2011, din Dispoziţia de convocare nr.264/11.03.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 31– privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  17.03.2011 ;

HOTĂRÂREA  NR. 32– privind aprobarea procesului verbal al şedinţei  extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din 23.02.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 33– privind aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor  de amenajare a teritoriului  şi urbanism din oraşul INEU ;

HOTĂRÂREA  NR. 34– privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren aferent locuinţei de domiciliu pentru persoanele cu venituri mici;

HOTĂRÂREA  NR. 35– privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din incinta fostei Şcoli Generale clasele I-IV situată în str.Republicii, nr.27 către Asociaţia Maghiară de Cultură din Transilvania Arad- Filiala Ineu, pe o perioadă determinată ;

HOTĂRÂREA  NR. 36– privind aprobarea taxelor pentru activitatea proprie a GRUPULUI ŞCOLAR „MIHAI VITEAZUL” INEU- JUDEŢUL ARAD pentru anul 2011;

HOTĂRÂREA  NR. 37– privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii „ Reabilitare străzi urbane în Oraşul Ineu”.

Aprilie

HOTĂRÂREA  NR. 38– privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  11.04.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 39-privind aprobarea procesului verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din 17.03.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 40– privind darea în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a unor drumuri şi sectoare de drumuri publice din interiorul localităţii din administrarea Consiliului local al oraşului Ineu, judeţul Arad în vederea realizării obiectivului ” Reabilitare străzi urbane în Oraşul Ineu”, prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii.

HOTĂRÂREA  NR. 41– privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  18.04.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 42– privind aprobarea procesului verbal al şedinţei  extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din data de 11.04.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 43– privind revocarea Hotărârilor Consiliul Local al oraşului Ineu nr. 170/29.12.2010, nr. 27/23.02.2011, nr. 37/17.03.2011 şi nr. 40/11.04.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 44– privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „ Reabilitare străzi urbane în Oraşul Ineu ”;

HOTĂRÂREA  NR. 45– privind darea în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a unor drumuri şi sectoare de drumuri publice din interiorul localităţii din administrarea Consiliului local al oraşului Ineu , judetul Arad în vederea realizării obiectivului „ Reabilitare străzi urbane în Oraşul Ineu „,  prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii

HOTĂRÂREA  NR. 46– privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei  ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  29.04.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 47– privind aprobarea procesului verbal al şedinţei  extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din data de 18.04.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 48– privind aprobarea preţurilor/ tarifelor la apa potabilă şi pentru canalizare- epurare pentru populaţie şi  pentru rest utilizatori la nivelul oraşului Ineu;

HOTĂRÂREA  NR. 49– privind aprobarea participării S.C. Compania de Apă Arad S.A. Arad la constituirea societăţii comerciale Aqua Trans Mureş S.A. Arad, mandatarea  reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Ineu în A.G.A. a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. ARAD să aprobe înfiinţarea Aqua Trans Mureş S.A. Arad, participarea Companiei la constituirea societăţii Aqua Trans Mureş S.A. Arad  şi  Actul constitutiv al societăţii;

HOTĂRÂREA  NR. 50- privind  mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Ineu în A.G.A. a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. ARAD să voteze împuternicirea domnului Gheorghe Bănăţean, director general, să semneze în numele Companiei contractul de împrumut în sumă de 13.987.129 EURO

HOTĂRÂREA  NR. 51– privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Ineu în A.G.A. a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. ARAD să voteze revocarea d-lui Costea Mihai, în calitatea de membru în Consiliul de Administraţie şi alegerea unui nou membru în Consiliul de Administraţie al Companiei din lista aprobată de către ADI şi reconfirmarea Preşedintelui şi a membrilor Consiliului de Administraţie al Companiei;

HOTĂRÂREA  NR. 52– privind aprobarea Planului de investiţii pe anul 2011 pe domeniul public local al oraşului Ineu concesionat operatorului regional S.C. Compania de apă Arad S.A.;

HOTĂRÂREA  NR. 53– privind declararea de interes public local a bunurilor intrate pe raza localităţii Ineu, înregistrate în contabilitatea S.C. Compania de apă Arad S.A. în anul 2010;

HOTĂRÂREA  NR. 54– privind aprobarea PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PE ANUL 2011;

HOTĂRÂREA  NR. 55– privind modificarea  HOTĂRÂRII  NR.76 din 27.05.2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011;

HOTĂRÂREA  NR. 56– privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren aferent locuinţei de domiciliu pentru persoanele cu venituri mici;

HOTĂRÂREA  NR. 57– privind desemnarea  reprezentanţilor Consiliului local Ineu în Consiliul de Administraţie al Grupului Şcolar „ Mihai Viteazul” Ineu şi revocarea Hotărârii nr.63/31.07.2008 ;

HOTĂRÂREA  NR. 58 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Ineu în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în cadrul Grupului Şcolar „ Mihai Viteazul” Ineu;

HOTĂRÂREA  NR. 59– privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Ineu în Consiliul de Administraţie al Grupului Şcolar „ Sava Brancovici” Ineu şi revocarea Hotărârii nr.64/31.07.2008;

HOTĂRÂREA  NR. 60– privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Ineu în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţiii în cadrul Grupului Şcolar „ Sava Brancovici” Ineu;

HOTĂRÂREA  NR. 61– privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Oraşului Ineu şi a Regulamentului Local de Urbanism, aferent P.U.G.;

HOTĂRÂREA  NR. 62– privind împuternicirea Primarului Oraşului Ineu în vederea obţinerii sprijinului pentru anul 2011 în cadrul  Schemei de plată unică pe suprafaţă pentru păşunea aflată în administrarea Consiliului local Ineu, în suprafaţă de 381,94 ha;

HOTĂRÂREA  NR. 63– privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Ineu.

Mai

HOTĂRÂREA  NR. 64– privind aprobarea suplimentării ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ineu din 30.05.2011, din Dispoziţia de convocare nr. 325 din 24.05.2011;

HOTĂRÂREA  NR.65 -privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei  ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  30.05.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 66– privind aprobarea procesului verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  29.04.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 67– privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local consolidat pe anul 2010;

HOTĂRÂREA NR. 68 – privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Oraşului Ineu;

HOTĂRÂREA NR. 69 – privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012;

HOTĂRÂREA  NR. 70- privind constituirea comisiei pentru organizarea manifestărilor dedicate „ ZILELOR INEULUI” şi alocarea unei sume în acest scop ;

HOTĂRÂREA  NR. 71– privind alocarea unei sume necesare acoperirii cheltuielilor ocazionate de sărbătorirea zilei de 1 Iunie de către copiii din cadrul Grupului Şcolar „ Mihai Viteazul” Ineu;

HOTĂRÂREA  NR. 72– privind alocarea unei sume pentru participarea d-lui Torok Francisc, maestru al sportului în perioada 24.06- 03.07.2011 la Festivalul Internaţional de Şah”Cap Aurora”;

HOTĂRÂREA  NR. 73– privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Ineu în A.G.A. a S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. ARAD să voteze modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de  alimentare cu apă şi canalizare a operatorului regional, prin Act  adiţional şi trecerea în domeniul public a unor bunuri aflate în proprietatea Companiei;

HOTĂRÂREA  NR. 74– privind acordarea unei diplome şi a unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local, persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani şi au domiciliul în oraşul Ineu;

HOTĂRÂREA  NR. 75– privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu apă şi de canalizare;

HOTĂRÂREA  NR. 76– privind stabilirea unor criterii şi norme locale de acordare a ajutoarelor de urgenţă conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare ;

HOTĂRÂREA  NR. 77– privind alocarea unei sume unei unităţi de cult;

HOTĂRÂREA  NR. 78– privind aprobarea cesiunii de către cedenta Comuna Beliu, a unui număr de acţiuni nominative din capitalul social al societăţii comerciale S.C. ”ECO INEU PHARE 2004” S.A., către cesionara Comuna Seleuş şi completarea obiectului secundar de activitate al societăţii cu unele activităţi;

HOTĂRÂREA  NR. 79– privind trecerea din domeniul public  în domeniul privat al oraşului Ineu, a două imobile înscrise în CF nr.302163 şi CF nr.302164 a localităţii Ineu, situate în intravilan în str. Mihai Eminescu, nr.1/C, respectiv în str. Mihai Eminescu, nr.1/B;

Iunie

HOTĂRÂREA  NR. 80- privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei  extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  17.06.2011

HOTĂRÂREA  NR.81 –  privind aprobarea procesului verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  30.05.2011

HOTĂRÂREA  NR. 82– privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului înscris în CF nr.302163 a localităţii Ineu, cu nr.top.1941/38; 1941/39; 1941/40; 1941/41; 1941/42; 1941/43; 1941/44; 1941/45; 1941/46; 1941/47; 1941/48;   1941/49; 1941/50/1/2, situat în Ineu, str. Mihai Eminescu, nr.1/C, aprobarea Instrucţiunilor pentru ofertanţi şi a contractului de vânzare-cumpărare

HOTĂRÂREA  NR. 83– privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului înscris în CF nr.302164 a localităţii Ineu, cu nr.top.1941/38; 1941/39; 1941/40; 1941/41; 1941/42; 1941/43; 1941/44; 1941/45; 1941/46; 1941/47; 1941/48; 1941/49; 1941/50/1/3, situat în Ineu, str. Mihai Eminescu, nr.1/B, aprobarea Instrucţiunilor pentru ofertanţi şi a contractului de vânzare-cumpărare

HOTĂRÂREA  NR. 84– privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a imobilului- construcţie REMIZA (D 29), înscris în CF nr.302162 a localităţii Ineu, cu nr. top1941/38; 1941/39; 1941/40; 1941/41; 1941/42; 1941/43; 1941/44; 1941/45; 1941/46; 1941/47; 1941/48; 1941/49; 1941/50/1/1, situat în Ineu, str. Mihai Eminescu, nr.1, cu destinaţia de hală depozitare produse agricole şi activităţi conexe nepoluante

HOTĂRÂREA  NR. 85– privind rectificarea unei suprafeţe de teren extravilan, reprezentând păşune identificată în C.F. nr.301852 (nr.CF vechi: 5/N) al localităţii Ineu

HOTĂRÂREA  NR. 86- privind aprobarea suplimentării ordinii de zi a şedintei ordinare a Consiliului local al oraşului Ineu din 30.06.2011, din Dispoziţia de convocare nr. 357/24.06.2011

HOTĂRÂREA  NR. 87–  privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  30.06.2011

HOTĂRÂREA  NR. 88- privind  aprobarea procesului verbal al al şedinţei extraordinare a Consiliului Local  Ineu din data de 17.06.2011

HOTĂRÂREA  NR. 89- privind aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru anul 2011 ale Directorului – şef de ocol al Regiei Publice locale ”OCOLUL SILVIC ZĂRANDUL” R.A.

HOTĂRÂREA  NR. 90- privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea compartimentului de relaţii cu publicul

HOTĂRÂREA  NR. 91- privind darea acordului de principiu în vederea amplasării unei plăci comemorative de către Uniunea Sârbilor din România pe unul din zidurile cetăţii din oraşul Ineu

HOTĂRÂREA  NR. 92- privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele care deservesc Consiliul local al oraşului Ineu

HOTĂRÂREA  NR. 93- privind alocarea unei sume pentru „Proiectul privind organizarea Centrului pentru petrecerea timpului liber pe perioada vacanţelor şcolare pentru copiii din oraşul Ineu”, organizat pe lângă Grupul Şcolar „ Sava Brancovici” Ineu

HOTĂRÂREA  NR.  94- privind aprobarea preţurilor/tarifelor la apa potabilă şi pentru canalizare – epurare pentru populaţie şi pentru rest utilizatori la nivelul oraşului Ineu

HOTĂRÂREA NR. 95 – privind rectificarea Filei plan de investiţii pe anul 2011;

HOTĂRÂREA NR. 96 – privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Oraşului Ineu.

Iulie

HOTĂRÂREA  NR. 97– privind  aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  29.07.2011 ;

HOTĂRÂREA  NR.98 – privind   aprobarea procesului verbal al al şedinţei ordinare a Consiliului Local Ineu din data de 30.06.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 99 – privind   aprobarea înfiinţarii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  ECO INEU şi participarea Oraşului INEU în calitate de asociat în cadrul acestei asociaţii;

HOTĂRÂREA NR. 100 – privind rectificarea Filei plan de investiţii pe anul 2011;

HOTĂRÂREA NR. 101 – privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Oraşului Ineu;

HOTĂRÂREA  NR. 102 – privind  alocarea unei sume în vederea asigurării cheltuielilor cu participanţii la Parteneriatul cu Universitatea din Oradea  – Facultatea de Arhitectură şi Construcţii, având Tema „ Proiectarea  reabilitării Cetăţii Ineului ”;

August

HOTĂRÂREA  NR. 103 –  privind  aprobarea  ordinei de zi a şedinţei ordinare a  Consiliului Local al oraşului  Ineu din  11.08.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 104 –  privind    aprobarea  procesului verbal  al şedinţei ordinare a  Consiliului Local al oraşului  Ineu din data de  29.07.2011 ;

HOTĂRÂREA  NR. 105 –  privind  atribuirea  titlului de  „Cetăţean de Onoare al oraşului Ineu”;

HOTĂRÂREA  NR. 106 –  privind alocarea unei sume în vederea asigurării cheltuielilor ocazionate cu deplasarea echipei de fotbal de copii în oraşul Heinsberg din Germania,  activitate derulată în cadrul proiectului privind activităţile sportive pentru copii organizat de Grupul Şcolar „ Sava Brancovici” Ineu în parteneriat cu oraşul Heinsberg din Germania;

HOTĂRÂREA  NR. 107 –  privind  aprobarea unor schimburi de terenuri;

HOTĂRÂREA  NR. 108 –  privind  modificarea  Listei  de  repartizare  a locuinţelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin A.N.L.;

HOTĂRÂREA  NR. 109 –  privind  alocarea unei sume pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de vizita delegaţiei din Oraşul Seynod – Franţa în oraşul Ineu;

HOTĂRÂREA  NR. 110 –  privind  punerea la dispoziţia Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată  asupra  terenurilor  Ineu a unor terenuri agricole;

HOTĂRÂREA  NR. 111 – privind  aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  29.08.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 112 – privind  aprobarea procesului verbal al al şedinţei ordinare a Consiliului Local  al oraşului Ineu din data de 11.08.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 113 – privind  alocarea unei sume pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de vizita delegaţiei oraşului Ineu în oraşul Seynod – Franţa;

HOTĂRÂREA  NR. 114 – privind  aprobarea  scoaterii din funcţiune  în vederea casării cu recuperare a unor mijloace fixe aparţinând domeniului public al oraşului Ineu;

HOTĂRÂREA  NR. 115 – privind  însuşirea propunerii de „ Concesionare prin licitaţie publică a imobilului CETATEA INEULUI – monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local, în vederea conservării, restaurării, consolidării, reabilitării, protejării, modernizării infrastructurii şi introducerii în circuitul turistic şi cultural”.

Septembrie

HOTĂRÂREA  NR. 116– privind  aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ineu din 30.09.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 117 – privind  aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a  Consiliului local al oraşului Ineu din data de 29.08.2011 ;

HOTĂRÂREA  NR. 118 – privind  diminuarea inventarului bunurilor proprietatea publică a oraşului Ineu, cu valoarea bunurilor reprezentând mijloace fixe situate pe raza teritorială a comunei Şicula;

HOTĂRÂREA  NR. 119 – privind  modificarea  Listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri în regim de închiriere  construite prin A.N.L.;

HOTĂRÂREA  NR. 120– privind  alocarea unei sume pentru participarea Echipei de şah în perioada 03-09 octombrie 2011 la Campionatul Naţional pe Echipe;

HOTĂRÂREA  NR. 121– privind  participarea oraşului Ineu prin Biblioteca Orăşenească Ineu la Programul „ Biblionet- lumea în biblioteca mea”;

HOTĂRÂREA  NR. 122– privind  prelungirea perioadei de transmitere în administrare a unor apartamente;

HOTĂRÂREA  NR. 123 – privind  aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea  prin  licitaţie publică a imobilului CETATEA  INEULUI – monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local, în vederea conservării, restaurării, consolidării, reabilitării, protejării, modernizării infrastructurii şi introducerii în circuitul turistic şi cultural ;

HOTĂRÂREA  NR. 124 – privind  dezmembrarea unor terenuri – păşune proprietatea privată a oraşului Ineu;

HOTĂRÂREA  NR. 125 – privind  rectificarea Filei plan de investiţii pe anul 2011;

HOTĂRÂREA  NR. 126– privind  rectificarea  Bugetului general centralizat de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Oraşului Ineu;

Octombrie

HOTĂRÂREA  NR. 127 – privind  aprobarea  ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ineu din 18.10.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 128 –  privind   aprobarea  procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ineu din data de 30.09.2011;

HOTĂRÂREA NR. 129 – privind rectificarea Filei plan de investitii pe anul 2011;

HOTĂRÂREA NR. 130 – privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Orasului Ineu;

HOTĂRÂREA  NR. 131 –  privind   aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul  2012;

HOTĂRÂREA  NR. 132 –  privind  mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  ECO INEU a serviciului public de salubrizare a Oraşului Ineu şi comunelor Apateu, Beliu, Cermei, Craiva, Şicula, Tîrnova, Seleuş în exercitarea unor atribuţiuni;

HOTĂRÂREA  NR. 133 –  privind  modificarea şi completarea Hotărârii nr.67 din 31.07.2008 a Consiliului Local  al  Oraşului  Ineu;

HOTĂRÂREA  NR. 134 –  privind  reorganizarea  reţelei unităţii de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din oraşul Ineu ” Grădiniţa cu Program Normal Nr.1 Ineu”;

HOTĂRÂREA  NR. 135 –  privind  numirea directorului unităţii şcolare ”Grădiniţa cu Program Normal Nr.1 Ineu”, ca şi ordonator  terţiar de credite.

Noiembrie

HOTĂRÂREA  NR. 136 –  privind  aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ineu din 22.11.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 137 –  privind  aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a  Consiliului local al oraşului Ineu din data de 18.10.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 138 –  privind aprobarea Calendarului Cultural pe anul 2012 al Casei de Cultură Ineu;

HOTĂRÂREA  NR. 139 –  privind alocarea unei sume pentru manifestările ocazionate de sărbătorirea zilei  de 1 Decembrie – Ziua Naţională a României;

HOTĂRÂREA  NR. 140 –  privind  alocarea unei sume pentru „ Concertul de Colinzi 2011”;

HOTĂRÂREA  NR. 141 –  privind  alocarea unei sume pentru festivităţile ocazionate de ”Pomul de Crăciun” organizate de Grădiniţa cu program Normal Nr.1 Ineu, Creşa şi Centrul de zi de îngrijire a copiilor din oraşul Ineu;

HOTĂRÂREA NR. 142 – privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Oraşului Ineu;

HOTĂRÂREA  NR. 143 – privind  aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren aferent locuinţei de domiciliu pentru persoanele cu venituri mici.

Decembrie

HOTĂRÂREA  NR. 144 –  privind  aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local al oraşului Ineu din 12.12.2011 ;

HOTĂRÂREA NR. 145 –  privind  aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare  a  Consiliului local al oraşului Ineu din data de 22.11.2011 ;

HOTĂRÂREA NR. 146 – privind rectificarea Filei plan de investitii pe anul 2011;

HOTĂRÂREA NR. 147 – privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Oraşului Ineu;

HOTĂRÂREA  NR. 148 –  privind   modificarea şi completarea  HOTĂRÂRII NR. 85 din 17.06.2011 privind rectificarea unei suprafeţe de teren extravilan, reprezentând păşune identificată în C.F. nr.301852 (nr.CF vechi: 5/N) al localităţii Ineu ;

HOTĂRÂREA  NR. 149 –  privind  transmiterea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit asupra unui teren în suprafaţă de 4 mp.,necesar amplasării ”Compartimentului de racordare al Punctului de conexiune 20kV- Staţia sortare, compostare,transfer Ineu- Mocrea”, în care se montează instalaţiile energetice din proprietatea Enel Distribuţie Banat S.A.

HOTĂRÂREA  NR. 150 – privind aprobarea suplimentării ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ineu din 29.12.2011, din Dispoziţia de convocare nr. 572 din 22.12.2011

HOTĂRÂREA  NR. 151– privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  29.12.2011

HOTĂRÂREA  NR. 152–  privind aprobarea procesului verbal al şedinţei  extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  12.12.2011

HOTĂRÂREA  NR. 153 – privind  rectificarea Filei plan de investiţii pe anul 2011- iniţiativa Primarului oraşului Ineu

HOTĂRÂREA  NR. 154 – privind rectificarea Bugetului general centralizat

de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Oraşului Ineu

HOTĂRÂREA  NR. 155 – privind modificarea Organigramei şi Statului de

funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Ineu

HOTĂRÂREA  NR. 156– privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Ineu nr.69 din 30.05.2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012

HOTĂRÂREA  NR. 157– privind aprobarea anulării creanţelor fiscale restante aflate în sold la data de 31.12.2011 mai mici de 40 lei

HOTĂRÂREA  NR. 158 – privind acordarea facilităţilor la plata impozitului

pe clădiri, potrivit prevederilor art.286, alin(8) şi alin.(9) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRÂREA  NR. 159 – privind  modificarea Listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin A.N.L.

HOTĂRÂREA  NR. 160– de respingere a proiectului de hotărâre privind

aprobarea preţurilor/tarifelor la apa potabilă şi pentru canalizare-epurare pentru populaţie şi pentru rest utilizatori la nivelul oraşului Ineu

HOTĂRÂREA  NR. 161– privind  aprobarea proiectului ” Eficientizarea     intervenţiilor medicale de urgenţă în judeţul  Arad” , a bugetului proiectului şi a cofinanţării aferente acestuia.

Hotărârea 40/11.03.2010

Privind aprobarea Bugetului Consolidat de Venituri si Cheltuieli pe anul 2010 al Primariei Orasului Ineu.

Click pentru a vedea hotărârea!

Hotărârea 42/11.03.2010

Privind aprobarea Listei de prioritate pentru acordarea locuintei A.N.L.

Click pentru a vedea hotărârea!

Hotărârea 46/18.03.2010

Privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor pentru tineri in regim de inchiriere construite prin A.N.L.

Click pentru a vedea hotărârea!

Hotărârea 56/13.04.2010

Privind rectificarea Bugetului Consolidat de Venituri si Cheltuieli pe anul 2010 al Primariei Orasului Ineu.

Click pentru a vedea hotărârea!

Hotărârea 73/27.05.2010

Privind rectificarea Filei de Plan Investitii pe anul 2010.

Click pentru a vedea hotărârea!

Hotărârea 74/27.05.2010

Privind rectificarea Bugetului Consolidat de Venituri si Cheltuieli pe anul 2010 al Primariei Orasului Ineu.

Click pentru a vedea hotărârea!