Primaria Orasului Ineu

Program de lucru:
luni - vineri 8:00 - 16:00.

E-mail: primaria@primariaineu.ro

Primar – Abrudan Călin-Ilie

Anul declaratiei 2016 2017 2018
Declaratie de avere Vizualizează Vizualizează Vizualizează
Declaratie de interese Vizualizează Vizualizează Vizualizează

Email: calin_abrudan@yahoo.com

Data naşterii: 22.09.1980

Locul de munca actual – Primaria oraşului Ineu

Perioada: 2012 – Prezent

Functia – Primar;

Principalele activităţi şi responsabilităţi:

– asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei si punerea in practica a legilor tarii, a
decretelor presedintelui Romaniei, a hotararilor Guvernului, a actelor emise de ministere si de catre alte autoritati ale administratiei
publice centrale, ale hotararilor consiliului judetean;

– asigura executarea hotararilor consiliului local. In situatia in care apreciaza ca o hotarare este nelegala, in termen de 3 zile de la
adoptare il sesizeaza pe prefect;

– propune consiliului local consultarea populatiei, inclusiv prin referéndum, cu privire la problemele locale de interés deosebit;

Loc de munca anterior:

C.S. TRICOTAJE INEU

Perioada:2003-2005

Functia: DIRECTOR MARKETING

S.C. ALFA TRUST S.R.L

Perioada:2006-2010

Functia: DIRECTOR

CONSILIUL LOCAL INEU

Perioada:2004-2010

Functia: C0NSILIER LOCAL

CAMERA DEPUTATILOR

Perioada:2007-2010

Functia: SEF CABINET PARLAMENTAR

Educaţie şi formare:

Perioada – 1999-2003

Numele instituţiei de învăţământ -UVVG Arad from arad University

Calificarea – ANALIST POLITIC

Domenii principale studiate: STIINTE POLITICE-ADMINISTRATIVE

Viceprimar – Alb Ionel

Declaratie avere si interese

Data naşterii: 07.09.1963
Naţionalitatea:Română
Cetatenia:Romana
Religia:ortodox
Starea civilă:
casatorit
Profesia: economist
Educaţia:
LICCEUL INDUSTRIAL NR.2 – De pe langa intreprinderea de strunguri Arad – Prelucrari la cald/ diploma de bacalaureat
COLEGIUL UNIVERSITAR DE MARKETING IN TURISM SI ACTIVITATI HOTELIERE – Economist/ diploma de licenta
FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE (lunga durata) – Economist/diploma de licenta
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGATIREA CADRELOR DIDACTICE DIN CADRUL UNIVERSITATII DE VEST VASILEGOLDIS – ARAD – Profesor

Aptitudini:  Sociabil, dinamic, capacitate de autoperfecţionare, optimist, pragmatic, acutrateţe, responsabitate.
Funcţia deţinută în prezent:
Viceprimar al Orasului Ineu
Vechimea în cadrul instituţiei:   10 ani

Calificări cheie:
  economist

Experienţa profesională
1981-1987-Intreprinderea de strunguri Arad-Muncitor si CTC-ist
1987-1988-Ineu-Organizatia de tineret a orasului Ineu-Secretar
1987-1988-Ineu-Consiliul popular al orasului Ineu-Deputat
1988-1990-Arad-Organizatia de tineret a judetului Arad-Secretar cu probleme sportive
1988-1990-Arad-Consiliul judetean de educatie fizica si sport Arad-Vicepresedinte
1990-1997-Ineu-SC SEVERINA SA INEU-Sef sectie autoservice
1997-2012-Ineu-SOCIETATEA DE ASIGURAREA REASIGURARE ASTRA SA BUCURESTI AGENTIA INEU-Inspector
2004-2008-Ineu-CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI INEU-Consilier Local
2008-2012-Ineu-CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI INEU-Consilier Local
2012-Prezent-Viceprimar al orasului Ineu