Primaria Orasului Ineu

Telefon contact: 0257-511-550

E-mail: primaria@primariaineu.ro

Anunț nr. 83 din 3.1.2018

Primaria orasului Ineu organizeaza concurs pentru promovarea in grad profesional.

Click pentru a descarca anunțul complet.

Anunț nr. 27618 din 2.11.2017

Primaria orasului Ineu organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor funtii publice de execuție vacante in aparatul de specialitate al Primarului:

 • Consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul Contabilitate, Venituri – 1 post.
 • Politist local, gradul profesional debutant la Serviciul Politie Locala – 1 post.

Click pentru a descarca anunțul complet.

Anunt colectiv 27537 din 1.11.2017

În temeiul prevederilor art. 47 alin (5) lit. b) si ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili: Click pentru a descărca lista.

Anunț nr. 24846 din 6.10.2017

Primaria orasului Ineu organizeaza concurs pentru ocuparea prin transfer la cerere a urmatorului post de funcționar public de execuție in cadrul Serviciului Achizitii, Investitii si Proiecte cu Finantare Internationala:

 • Consilier, clasa I, gradul profesional asistent – 1 post.

Click pentru a descarca anunțul complet.

Anunt colectiv 24173 din 2.10.2017

În temeiul prevederilor art. 47 alin (5) lit. b) si ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili: Click pentru a descărca lista.

Anunț nr. 22729 din 18.9.2017

Primaria orasului Ineu organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant:

 • Inspector de specialitate, grad debutant, personal contractual de executie, pe perioada nedeterminata, la Compartimentul Casa de Cultura – 1 post.

Click pentru a descarca anunțul complet.

Anunț nr. 22290 din 18.9.2017

Primaria orasului Ineu organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante din cadrul compartimentului de specialitate al Primarului:

 • Consilier, clasa I, grad profesional debutant, la Compartimentul Impunere si Inspectii Fiscale – 1 post;
 • Consilier, clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul Impunere si Inspectii Fiscale – 1 post;
 • Politist local, clasa I, grad profesional debutant, la Serviciul Politie Locala – 1 post;
 • Referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior, la Serviciul Tehnic Urbanism si Amenajare Teritoriu – 1 post.

Click pentru a descarca anunțul complet.

Anunț nr. 22662 din 15.9.2017

Primaria orasului Ineu contracteaza servicii de creditare bancara in valoare totala de 9.063.187 lei, pentru lucrari de investitii de interes local, suma aprobata prin H.C.L. nr. 127 din 29.8.2017.
Click pentru a descarca anunțul complet.
Click pentru a descarca normele de aplicare.

Anunț nr. 22646 din 15.9.2017

Primaria orasului Ineu organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului:

 • Consilier, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Achizitii Publice, Investitii si Proiecte cu Finantare Internationala – 1 post.

Click pentru a descarca anunțul complet.

Anunț nr. 21919 din 6.9.2017

Primaria orasului Ineu organizeaza concurs pentru ocuparea prin transfer la cerere a urmatorului post contractual de executie in cadrul Compartimentului Asistenta Medicala Comunitara:

 • Asistent medical comunitar, grad principal – 1 post.

Click pentru a descarca anunțul complet.

Anunț nr. 21895 din 6.9.2017

Primăria Oraşului Ineu având sediul în Ineu, Str. Republicii, nr. 5, titular al proiectului „Dotare cu utilaje de întreţinere şi ecologizare a domeniului public al oraşului Ineu, judeţul Arad” localitatea Ineu, Str. Republicii, nr. 5, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul/programul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.

Click pentru a descarca anunțul complet.

Anunț nr. 21142 din 29.8.2017

Primaria orasului Ineu organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului:

 • Sef serviciu la Serviciul Achizitii Publice, Investitii si Proiecte cu Finantare Internationala – 1 post;

Click pentru a descarca anunțul complet.

Anunț nr. 20268 din 18.8.2017

Primaria orasului Ineu organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarei functii publice de executie vacante:

 • Consilier clasa I, grad profesional superior la Serviciul Tehnic Urmanism si Amenajare Teritoriu – 1 post.

Click pentru a descarca anunțul complet.

Anunț nr. 18216 din 26.7.2017

Primaria orasului Ineu organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului:

 • Consilier, clasa 1, grad profesional debutant la Compartimentul Impunere si Inspectii Fiscale – 1 post;
 • Consilier, clasa 1, grad profesional debutant la Serviciul Achizitii Publice, Investiții și Proiecte cu Finanțare Internațională – 1 post;

Click pentru a descarca anunțul complet.

Anunț nr. 17323 din 17.7.2017

Primaria orasului Ineu organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului:

 • Consilier, clasa 1, grad profesional superior la Compartimentul Impunere si Inspectii Fiscale – 1 post;
 • Politist local, clasa 1, grad profesional debutant la Serviciul Politie Locala – 1 post.

Click pentru a descarca anunțul complet.

Anunț nr. 17978 din 24.7.2017

Primaria orasului Ineu organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului:

 • Șef serviciu la Serviciul Achiziții Publice, Invetiții și Proiecte cu Finanțare Internațională – 1 post;

Click pentru a descarca anunțul complet.

Anunț nr. 17984 din 24.7.2017

Primaria orasului Ineu organizeaza în perioada 22 – 24.8.2017 concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

 • Educator-puericultor debutant, pe perioadă nedeterminată, personal contractual de execuție la Creșă – 2 posturi;
 • Bucătar, pe perioadă nedeterminată, personal contractual de execuție la Creșă – 1 post;

Click pentru a descarca anunțul complet.

Anunț 14304 din 14.6.2017

Consiliul local al orașului Ineu, cu sediul în Ineu, str. Republicii, nr.5, jud. Arad, anunță scoaterea la licitație publică deschisă cu strigare pentru vânzarea unor imobile.

Click pentru a descărca documentul.

Anunț nr. 14379 din 14.6.2017

Anunt organizare examen pentru promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual.

Click pentru a descarca anunțul complet.

Anunț rezultate evaluare selecție proiecte sport 2017

Anunt nr.14161 din 13.6.2017 privind rezultatele evaluării la selecția publică de proiecte pe anul 2017 pentru promovarea sportului de performanta.
Click pentru a descărca documentul.

Anunț proiecte sport 2017

Primăria orașului Ineu intenționează organizarea selecției publice de proiecte pe anul 2017 pentru promovarea sportului de performanta.
Click pentru a descărca documentul.

Anunț nr. 6429 din 8.3.2017

Anunt organizare examen pentru promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual.

Click pentru a descarca anunțul complet.

Anunț concurs nr. 4687 din 21.2.2017

Primaria orasului Ineu organizeaza, in perioada 22 – 24 martie 2017, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

 • Asistent medical debutant – 1 post;
 • Asistent medical principal – 1 post.

Click pentru a descarca anunțul complet.

Anunț nr. 3525 din 8.2.2017

Anunt organizare examen pentru promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual.

Click pentru a descarca anunțul complet.

Anunț nr. 3372 din 7.2.2017

Anunt examen pentru promovarea in grad profesional.

Click pentru a descarca anunțul complet.

Anunt colectiv 2985 din 6.2.2017

În temeiul prevederilor art. 47 alin (5) lit. b) si ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili: Click pentru a descărca lista.

Anunț concurs nr. 895

Primaria orasului Ineu organizeaza concurs pentru ocuparea postului:

 • Consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Achizitii Publice, Investitii si Proiecte cu Finantare Internationala – 1 post;

Click pentru a descarca anunțul complet.

Anunt selectie nr. 38171 din 5.12.2016

Anunt selectie etapa eliminatorie pentru proiecte program sportiv.
Click pentru a vizualiza anuntul.

Anunt colectiv 17722 din 28.11.2016

În temeiul prevederilor art. 47 alin (5) lit. b) si ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili: Click pentru a descărca lista.

Anunț concurs nr. 36367

Primaria orasului Ineu organizeaza concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

 • Asistent medical debutant – 1 post;
 • Asistent medical principal – 1 post.

Click pentru a descarca anunțul complet.

Contract nr. 116 din 28.10.2016

Contract de prăstări servicii nr. 116 din 28.10.2016 privind contractarea serviciilor de dezăpezire.

Click pentru a descarca contractul.

Anunț concurs nr. 36101

Primaria orasului Ineu organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de conducere de director la Clubul Sportiv Ineu.

Click pentru a descarca anunțul complet.

Anunț concurs nr. 35520

Primaria orasului Ineu organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului:

 • Politist local clasa I – 1 post;
 • Politist local clasa III – 1 post;
 • Referent, clasa III, grad profesional superior la Compartimentul Incasari Impozite si Taxe – 1 post.

Click pentru a descarca anunțul complet.

Anunț concurs nr. 35380

Primaria orasului Ineu organizeaza concurs pentru ocuparea postului de bibliotecar treapta 1A.

Click pentru a descarca anunțul complet.

Anunț concurs nr. 35538

Primaria orasului Ineu organizeaza concurs pentru ocuparea următoarelor funții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului:

 • Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Resurse Umane, Salarizare, Secretariat și Relații cu Publicul – 1 post;
 • Consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Resurse Umane, Salarizare, Secretariat și Relații cu Publicul – 1 post.

Click pentru a descarca anunțul complet.

Anunț concurs nr. 35529

Primaria orasului Ineu organizeaza concurs pentru ocuparea unui postului de administrator public.

Click pentru a descarca anunțul complet.

Anunț proiecte sport

Primăria orașului Ineu intenționează organizarea selecției publice de proiecte.
Click pentru a descărca documentul.

Anunț concurs nr. 30979

Primaria orasului Ineu organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante sef birou II la Biroul Agricol, Fond Funciar si Pajisti.

Click pentru a descarca anunțul complet.

Anunț concurs nr. 29382

Primaria orasului Ineu organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:
1. Inspector protectie civila clasa I, grad profesional superior la compartimentul Protectie Civila;
2. Consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Tehnic Urbanism si Amenajare teritoriu.

Click pentru a descarca anunțul complet.